دوست داريم با عاشورا نجوا کنيم، به هر سو که مي‌نگريم خيمه‌گاه حسين(ع) برپا است، قدم در اين خيمه‌ها که مي‌گذاريم، معرفت فرياد مي‌کند. فقط کافي است چشمان دل را باز کنيم و اين درياي عرفاني را با جان و دل پذيرا باشيم، آنگاه خواهيم فهميد صحراي بلا کجا بوده و از چه رو به اين نام ملقب گشته است.